De neuzen dezelfde kant op!

Een belangrijk punt van kwaliteitsbeheersing is met elkaar afspraken maken hoe om te gaan met bepaalde situaties.

Om deze reden is tijdens de afgelopen vakinhoudelijke bijeenkomsten veel aandacht besteed aan hoe wij als bedrijf met bepaalde situaties omgaan. Hierbij werd de dagelijkse praktijk uitvoerig besproken. Aan de hand van verzamelde informatie zijn de belangrijkste punten geïnventariseerd en tijdens de bijeenkomsten besproken. Vervolgens zijn deze punten, en hoe hiermee om
te gaan opgenomen in de V&G instructie (bedrijfsboekje).

Natuurlijk zijn we hiermee nog niet klaar. Wij streven er naar onze organisatie doorlopend te verbeteren. Hiervoor is de input van onze eigen medewerkers, maar ook die van onze opdrachtgevers en opdrachtnemers belangrijk.
Heeft u een opmerking? Schroom niet om contact met ons op te nemen.