Author: admin

De neuzen dezelfde kant op!

Een belangrijk punt van kwaliteitsbeheersing is met elkaar afspraken maken hoe om te gaan met bepaalde situaties. Om deze reden is tijdens de afgelopen vakinhoudelijke bijeenkomsten veel aandacht besteed aan hoe wij als bedrijf met bepaalde situaties omgaan. Hierbij werd de dagelijkse praktijk uitvoerig besproken. Aan de hand van verzamelde informatie zijn de belangrijkste punten geïnventariseerd […]

Continue Reading